Utvecklingen på antal graddagar 2008-2018 (april-oktober).

 

 

 Se diagram

 

 

Se diagram för nederbörd april - oktober